Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2020 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program våren 2020

 

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i exkursionerna osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

  

Floravandring längs Höjeå
onsdag 22 juli kl. 18.00
Stefan Andersson visar oss vad man kan hitta längs Höjeå och reningsverksdammarna i Lund. Samling vi korsningen mellan Höjeåvägen och Åkerlund & Rausings väg.
Kontakt: Stefan Andersson, 076­096 05 68 eller 046-222 44 08.
Denna exkursion kommer att genomföras enligt planerna.

 

Kransalger
lördag 15 augusti kl. 10.00
Åke Widgren guidar och visar kransalger vid Levrasjön och Valjeviken. Levrasjön är Sveriges artrikaste kransalgssjö, med ett 10-tal olika arter. Vid Valjeviken får vi förhoppningsvis se ett par brackvattenarter.
Samling vid badplatsen på östra sidan av Levrasjön.
Kontakt: Åke Widgren, 0709-83 14 49.

 

Floraväktarexkursion
lördag 22 augusti kl. 10.00
Floraväktarexkursion som kommer att ledas av Charlotte Wigermo. Vi kommer troligen inte att kunna samåka i rådande situation med covid-19 så samlingsplats samt mer detaljerat program meddelas senare till de som anmält sig. Vi kommer att leta efter rödlistade arter som blommar sent på säsongen.
Efter avslutad exkursion bjuder Föreningen aktiva floraväktare på middag, antingen på lämplig restaurang eller i fält.
Anmälan: Senast den 15 augusti till charlotte.wigermo@gmail.com, 073­377 90 80.

 

Vita fläckar-exkursion
lördag 29 augusti kl. 10.00
På grund av Coronaviruset byter vi Vita fläckar-lägret till en dagsexkursion. Den kommer i år att gå till Löderups-trakten i sydostskåne. Mer detaljerad information kommer att ges på hemsidan när vi vet besked.
Kontakt: Stefan Andersson, 076­096 05 68 eller 046-222 44 08.

 

Rosor
lördag 12 september
Tillsammans med Lars Fröberg studerar vi några av Skånes sällsyntaste ros-arter. Exkursionen börjar i en hagmark S om Skivarp, på västra sidan om ån, där bl.a. åkerros, sydäppelros och västkustros finns. Vi fortsätter till Ramslid och tittar på det enda exemplaret av filtros i Skåne. Eventuellt gör vi ytterligare något stopp. Medtag fika.
Samling kl. 10.00 vid Skivarps kyrka.
Kontakt: Lars Fröberg, 076-848 9945, larsfroberglund@gmail.com.

 

Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-.

Mer information

 

 

 

 

 

 

 

Film om växtpressning.