Program

Program Hösten 2018

 

Föreningsmötena äger rum i Röda Rummet, Ekologihuset (Sölvegatan 37) i Lund. Huvudentren kommer att vara öppen från 18.40 till 19.15. Välkommen, även om du inte är medlem! Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadpris, också i Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs till eftersitsen, görs till Ruza Adlerborg, 0707 18 19 38, Rosddm@hotmail.com, senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

OBS! Ny väg till Ekologihuset! Den 31 mars 2017 stängs Sölvegatan. Därefter kan man komma in från Getingevägen (infart mittemot korvkiosken) till Ekologihusets parkering.

 

Gamla program