Program

Program våren och sommaren 2019

 

Föreningsmötena äger rum i Röda Rummet, Ekologihuset (Sölvegatan 37) i Lund. Huvudentren kommer att vara öppen från 18.40 till 19.15. Välkommen, även om du inte är medlem! Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadpris, också i Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs till eftersitsen, görs till Per Lassen (Per.Lassen@biol.lu.se) senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

OBS! Ny väg till Ekologihuset! Den 31 mars 2017 stängs Sölvegatan. Därefter kan man komma in från Getingevägen (infart mittemot korvkiosken) till Ekologihusets parkering.

Gamla program