Bokförsäljning

LBF säljer nedanstående publikationer i vilka föreningen på olika sätt har medverkat (med undantag för Flora Nordica). Alla angivna priser är exklusive frakt. Billigast blir det om du själv hämtar böckerna hos oss på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund. Annars kan du beställa via e-mail: info@lundsbotaniska.se! (kopiera författare och titel nedan samt ange namn och adress) varvid inbetalningskort inklusive portokostnad skickas med boken.

LBF ordnar även återkommande auktioner på äldre botanisk litteratur som skänkts till föreningen.

Information om tidigare auktioner finner du här. För mer information, eller om du vill skänka böcker, kontakta Torbjörn Tyler.

Kristian Gärdsborn & Kjell-Arne Olsson, Orkidéer i Skåne, 2014, 150:-

Flora Nordica volym 6, 2010, 375:-

Kraft, J, Falsterbohalvöns flora, 1987 – ISBN 91-971021-0-5, 20:-

Kraft, J, Floran i Brunnby socken med Kullaberg, 1982 – ISBN 91-7260-672-X, 20:-

Kraft, J, Floran i Landskrona kommun, 1996 – ISBN 91 971021-1-3, 50:-

Mattiasson, Göran, Kungsmarken – flora och vegetation, 2010, 50:-

Tyler, T. m.fl. (red.), Floran i Skåne – Arterna och deras utbredning, 2007 – 91-971021-5-6, 50:-

Snogerup, S. & Jörgensen, M. Från Skånska Resa till Skånes Flora, 2000 – ISBN 91-971021-3-X, 20:-

Weimarck, H. & G., Atlas över Skånes Flora, 1985 – ISBN 91-86344-24-2, 20:-

Äldre medlemsblad, kan erhållas gratis för föreningsmedlemmar, 20:-/st för övriga

Botaniska Notiser, Generalregister 1839-1938, 50:-

Botaniska Notiser, Generalregister 1939-1958, 50:-

Botaniska Notiser, Generalregister 1959-1980, 100:-

Opera Botanica, vol 1-41, 43, 44, 47-54, 59, 50:-/vol