Föreningen

Lunds Botaniska Förening (LBF) grundades redan 1858 och är landets äldsta botaniska förening. Föreningen vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter.

LBF:s syfte har allt sedan starten varit att tillvarata intresset för och främja studier av botanik, samt sprida kunskap om och verka för skydd av vår flora. Detta gör vi genom att arrangera möten, föredrag, utbildningsinsatser och exkursioner, publicera tidskrifter och böcker om växter, fungera som remissinstans för naturvårdmyndigheter och på andra sätt engagera oss i naturskyddsärenden, dela ut stipendier samt driva större och mindre projekt som syftar till att kartlägga vår flora och de förändringar och hot som finns mot den.

Som idéell förening är LBF helt beroende av sina medlemmar. Som medlem stöder du föreningens verksamhet och får i utbyte tillgång till våra aktiviteter samt tidskriften Botaniska Notiser. Vill du engagera dig i vår verksamhet eller våra olika projekt så finner du våra kontaktpersoner under rubriken Kontakt samt under respektive projekt. Vi tar även mycket gärna emot gåvor till stöd för vår verksamhet, såväl i form av pengar på pg 8 35 22-3 som i form av säljbara böcker med botaniskt innehåll (se vidare under Bokförsäljning).

Lunds Botaniska Förening samarbetar genom verksamhet och arrangemang med Lunds Universitets Botaniska Museum, den skånska svampföreningen Puggehatten, föreningen Mossornas Vänner, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Skåne, de botaniska föreningarna i våra grannlandskap Halland, Småland och Blekinge samt den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen.

Andra länkar som vi tror kan vara användbara för dig som är intresserad av botanik finner du nedan och under våra olika projekt.

Artdatabanken – Med information om landets hotade arter
Artportalen – Lagrar och visar fynd av växter och djur
Checklista över Nordens kärlväxter – Gällande namn och synonymer för alla arter
Herbarium GB – Universitetsherbariet i Göteborgs samlingar och databaser
Herbarium S – Naturhistoriska riksmuseets samlingar och databaser
Herbarium UPS – Evolutionsmuseet i Uppsalas samlingar och databaser
Klubb 2000 – Växtkryssning
Krypbjörnbär – Specialinformation om denna spännande växtgrupp
International Code of Botanical Nomenclature – Internationella regler för namngivning av växter
International Plant Names Index – Information om alla världens vetenskapliga växtnamn
Lunds Universitet, Växtekologi och Systematik – Aktuell och pågående växtforskning
Plant Image Gallery – Internationell samling av artbilder
Skogens Pärlor – Skogsstyrelsens kartor över värdefull och skyddsvärd natur
Svensk Kulturväxtdatabas – Gällande namn, synonymer och referenser till alla odlade arter i landet
Virtuella floran – Information om 2044 av Sveriges kärlväxtarte