Länkar

Länkar som vi tror kan vara användbara för dig som är intresserad av botanik finner du nedan och under våra olika projekt.

Artdatabanken – Med information om landets hotade arter
Artportalen – Lagrar och visar fynd av växter och djur
Botaniska skattkammaren – Sammanställning av publicerade bestämningsnycklar för kärlväxter
Checklista över Nordens kärlväxter – Gällande namn och synonymer för alla arter
Herbarium GB – Universitetsherbariet i Göteborgs samlingar och databaser
Herbarium S – Naturhistoriska riksmuseets samlingar och databaser
Herbarium UPS – Evolutionsmuseet i Uppsalas samlingar och databaser
Klubb 2000 – Växtkryssning
Krypbjörnbär – Specialinformation om denna spännande växtgrupp
International Code of Botanical Nomenclature – Internationella regler för namngivning av växter
International Plant Names Index – Information om alla världens vetenskapliga växtnamn
Lunds Universitet, Växtekologi och Systematik – Aktuell och pågående växtforskning
Plant Image Gallery – Internationell samling av artbilder
Skogens Pärlor – Skogsstyrelsens kartor över värdefull och skyddsvärd natur
Svensk Kulturväxtdatabas – Gällande namn, synonymer och referenser till alla odlade arter i landet
Virtuella floran – Information om 2044 av Sveriges kärlväxtarter

 

Sammanställning av användbara bestämningsnycklar till besvärligare växtgrupper