Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2020 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Värvningskampanj för Svenska Botaniska Föreningen
För att locka nya personer att prova på ett medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen har styrelsen beslutat att under perioden 2021–2023 erbjuda medlemmar i medlemsföreningar (inklusive LBF) ett fördelaktigt medlemskap i SBF:
Medlemskap i SBF med Vilda Växter 150 kr/år (ordinarie pris 275 kr).

Erbjudandet gäller även befintliga SBF medlemmar.
För att få del av detta måste ni i så fall uppdatera era uppgifter hos SBT.
Ni kan själv uppdatera era uppgifter direkt i medlemsregistret på: https://svenskbotanik.se/minasidor/

Du kan även uppdatera dina uppgifter genom att kontakta kansliet på:
e-post: medlem@svenskbotanik.se
Tel: 018-103 300
Uppdatera era uppgifter senast 25 oktober.
Då hinner ändringen komma med innan vi skickar ut avierna för 2021.

 

Program hösten 2020

 

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

 

Tills vidare kommer vi inte ha några vanliga föredrag eller eftersitser under hösten p.g.a. Coronaepidemin.

 

Beläggsgranskning gräsmossor
lördag den 24 oktober kl. 10.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler kommer vi att granska belägg av familjen Brachytheciaceae som samlats in under projekt Skånes Mossor. Vi träffas kl. 10–15 i lokalen Mossen i Ekologihuset (Sölvegatan 37 i Lund) och där brukar vara gott om plats så att vi skall kunna genomföra granskningen med minimal risk för smittspridning (och vid behov kan vi nog expandera ut i omgivande lokaler också). Dock gäller naturligtvis att du inte får delta om du har någon form av symptom eller vet om att du nyligen träffat någon med covid, och vi får alla anstränga oss för att skicka problematiska mossbelägg och preparat mellan oss utan att hänga över varandra eller varandras mikroskop.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.
Denna aktivitet kommer att genomföras enligt planerna.

 

Hur fotosyntetiserar växter och vad är C4 metabolism?
fredag 13 november kl. 19.00
Olivier Van Aken kommer och försöker klargöra alla olika sätt växter har för att fotosyntetisera.
Detta föredrag är inställt p.g.a. Coronaepidemin.

 

Artgenomgång Viola
lördag 21 november kl. 10.00 –15.00
Genomgång av släktet Viola på Biologiska museet i Lund. Lars Fröberg kommer att presentera de vilda arterna och hybriderna av Viola.
Deltagarna kommer att få studera herbariematerial i preparermikroskop under dagen. Om någon vill ta med eget material så går det också bra. Det finns ett lunchrum med mikrougnar och kaffeautomat.
Plats: Samling kl. 10.00 vid entrén till Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, Lund. Anmälan: Anmälan till Lars Fröberg, 076-848 9945, >larsfroberglund@gmail. com< Maximalt antal deltagare 12.
Denna övning kommer att genomföras enligt planerna.

 

Beläggsgranskning Vita fläckar
lördag 5 december kl. 10.00 –15.00
Tillsammans med Lars Fröberg granskar vi belägg av kärlväxter.
Denna övning är inställt p.g.a. Coronaepidemin.

 

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste 200 åren
lördag 15 december kl. 18.00
Cassandra Karlsson berättar om resultatet av hennes och Torbjörn Tylers åter- inventering av 10 väldokumenterade socknar som genomförts under 2019. Vad har hänt under de senaste 200 åren och varför? Vilka arter har försvunnit? Har någon artgrupp ökat väsentligt?
Detta föredrag kommer att genomföras elektroniskt. Mer information kommer här på hemsidan i december.

 

Centrala Chiles flora – ett område med stor diversitet
fredag 15 januari kl. 19.00
Lars Fröberg berättar om en botanisk resa som han gjorde tillsammans med Jan Thomas Johansson 2017.
Detta föredrag är inställt p.g.a. Coronaepidemin.

 

 

Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-.

Mer information

 

 

 

 

 

 

 

Film om växtpressning.