Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2017 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present!

Program för hösten 2017

OBS! Ny väg till Ekologihuset!
Den 31 mars 2017 stängs Sölvegatan.

 

Nästa punkter på programmet:

Beläggsgranskning Mossor
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi ytterligare mossläkten insamlade under projekt Skånes mossor. Det blir Plagiothecium denna gång. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördag 4 november 2017 10.00–15.00
Plats: Studiefrämjandets lokaler Fabriksgatan 2 Lund

Rapport från projekt Miljö och Floraövervakning i Skåne (Millora)
Torbjörn Tyler kommer här att redogöra för resultaten från projekt Millora. Vilka växter har minskat respektive ökat de senaste årtiondena? Hur har det gått för olika vegetationstyper? Spelar klimatförändringar, markanvändningsförändringar eller andra miljöförändringar störst roll för de floraförändringar som sker i dag? Hur påverkas Skånes olika delar av dessa flora- och miljöförändringar?”
Tid: fredag 17 november kl. 19.00
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund
Obs att denna punkt ersätter Gunilla Törnvalls Botaniska Bilder till allmänheten.

Konferens Biologisk Mångfald
Den 18-19 november är det dags för den fjärde upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne. Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska 
mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten, och är en mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden i Skåne. Konferensen arrangeras på Tyringe kurhotell. Mer info om program, pris och anmälan finns på www.biologiskmangfald.se

 

Odlingsmöte
Anförande och diskussion om huruvida man kan rädda hotade arter genom att odla och plantera ut dem. Föreningen bjuder deltagarna på lunch.
Tid: lördag 27 januari kl. 10:00–ca 15:00
Plats: Röda rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
Anmälan: senast den 19 januari till charlotte.wigermo@gmail.com (ange
ev. specialkost)
Program

 

Utlandsexkursion till Lesbos under perioden 2–10 april 2018 under botanisk ledning av Åke Svensson och Sven Birkedal.

Målsättningen för resan är att hitta alla orkidé-arter som blommar den här perioden på ön. Särskilt intresse ägnar vi åt de arter som är endemiska.  Kostnaden för resan är 12 250 kr och anmälningsavgiften är 2500 kr. Antalet deltagare begränsat till 14. Betalning och anmälan sker via hemsidan www.birdwave.se där mera info finns att inhämta, inklusive en dagsplanering

 

Utlandsexkursion till norra Grekland en vecka under perioden 26 juni – 5 juli 2018 under botanisk ledning av Arne Strid
Vi planerar en 10 dagars resa men i dagsläget är flygbiljetter ej inbokade, varför vi inte kan precisera datum mer än de som framgår i överskriften.
Maximerat deltagarantal, högst 14 personer plus Arne och Barbro Strid.

Vi kör med 4 bilar; anmäl om ni kan vara chaufför. Om vi måste hyra chaufförer blir det dyrare. Mat betalas av deltagarna själva. Meddela om ni vill bo i dubbelrum eller enkelrum.

Priset kommer att hamna någonstans runt 13 000 kr beroende av flygresan samt vilket pris vi får på bilarna.

Anmälan senast 15 november till Charlotte Wigermo, som håller i logistiken på resan. Först till kvarn gäller som vanligt.
Mail: charlotte.wigermo@gmail.com
Mobil: 0733-779080

När vi fått ihop gruppen kommer ytterligare information och då kommer det att krävas en förhandsinbetalning för att anmälan ska bli bindande. Samtliga resenärer bör ha en reseförsäkring som täcker vid eventuell sjukdom..