Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program sommaren och hösten 2019

Åkersyska

 

Väg till Ekologihuset – Sölvegatan är avstängd.

Extra exkursion i samarbete med Naturrum Skrylle
Tätört – den köttätande växten
Stefan Andersson berättar om årets växt, tätörten, och andra växter i Sularpskärret.
Tid: 16 juni kl. 12–14
Plats: Samling vid korsningen Hardebergaspåret och vägen mellan Sularp och Hardeberga.
Kontakt: Stefan Andersson, 046-2224408 eller 0760-960568

Sankt Hans Backar
Sankt Hans backar var Lunds soptipp till 1960­talet och gjordes sedan om till ett kuperat rekreationsområde. Med Leif Runeson som ciceron tittar vi på väx­ ter i området och diskuterar dess historia och skötsel.
Tid: onsdag 19 juni kl. 18.00
Plats: Samling på Sliparebackens parkering.
Kontakt: Ulf Ryde, 073-0655357

Blommor och fjärilar på Önneslövs fälad
Vi besöker betesmarkerna på Önneslövs fälad och Högebjär tillsammans med Staffan Nilsson. Här tittar vi på den hävdgynnade floran och defjärilar som är knutna till denna miljö.
Tid: söndag 21 juli kl. 10.15
Plats: P­-platsen vid Knivsåsens busshållplats intill väg 11.
Kontakt: Staffan Nilsson, 0738-433494

Floravandring i Lund
Under ledning av Ulf Ryde tittar vi på vanliga och sällsynta växter i centrala Lund. Kanske får vi se murruta?
Tid: 14 augusti kl. 18.00
Plats: Samling utanför domkyrkans huvudingång.
Kontakt: Ulf Ryde, 073-0655357

 

Inventeringsläger Vita fläckar i Skåne
Både nybörjare och rutinerade inventerare och är välkomna till detta läger då vi inventerar Vita fläckar-rutor i Osbytrakten i norra Skåne. Vi börjar med en kvällsexkursion på fredagen och fortsätter med heldagsexkursioner de följande dagarna.
Tid: Fredag 16 augusti till söndag 18 augusti
Plats: Förläggning i Bergakungens stugby
Anmälan till Stefan Andersson – stefan.andersson@biol.lu.se
Mer information läggs ut på hemsidan när det börjar dra ihop sig.

 

Floraväktarexkursion
Vi åker i de Norra delarna av Skåne under ledning av Charlotte Wigermo. Planen är att vi åker med egna bilar. Tider och detaljerat program får deltagarnai början av augusti. Aktiva floraväk­tare bjuds på middag medan övriga får betala själva.
Tid: söndag 25 augusti kl. 10.00
Anmälan: Senast den 15 augusti till >charlotte.wigermo@gmail.com<, 0733­ 779080.

Andmat i Skåne
Vi gör ett försök att hitta japansk och röd and­mat tillsammans med Åke Svensson. Föranmä­lan till >Ake.Svensson@skane.se< så att vi kan minimera antalet bilar.
Tid: tisdag 3 september kl. 17.00
Plats: Samling vid Zoo-affären i hörnet Dalbyvägen–Tornavägen i Lund.

Vilka arter finns i centrala Malmö?
Exkursion tillsammans med Stefan Andersson till trottoarkanter och parker i centrala Malmö.
Tid: lördag 14 september kl. 10.00
Plats: Samling vid Malmö Centralstation på den öppna platsen mot Neptunigatan.
Kontakt: Stefan Andersson, 0760-960568

 

Bokauktion
En bokauktion med 670 titlar planeras till september.
Vidare information kommer i augusti.