Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program sommaren och hösten 2019

Åkersyska


Beläggsgranskning raggmossor
lördag den 9 november kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Nils Cronberg granskar vi belägg av raggmossor Racomitrium m. fl. insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Nils Cronberg, 070­369 10 63

Om knoppar och träd på vintern
fredag 29 november kl. 19.00
Claes Lööw har skrivit ”Den stora knoppboken” och kom­mer och berättar om hur knoppar skyddar sig på vintern och om de ändrar utseende.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.


Beläggsgranskning porellor
lördag den 30 november kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av porellor Porella insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att tamed lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, 046­222 4 2 34.

Julfest och Ölands alvar i förändring
 lördag 14 december kl. 18.00
Ulla­Britt Andersson kommer och berättar om förändringar på Alvaret och kanske lite om skogarna. Vi börjar med glögg och mingel vid 18­t-iden. Föredraget startar kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.

Ljugareafton
fredag 17 januari kl. 19.00
Tillfälle ges att visa egna bilder.
Meddela Eva.Waldemarson@biol.lu.se om du är intresserad.
Tills vidare max 6 bilder per person.
Plats: Röda Rummet, Ekologi­huset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.

Bryophytes in Surtsey, Iceland – looking to the future
fredag 28 februari kl. 19.00
Groa Valgerdur Ingimundardottir kommer och berättar, tillsammans med Nils Cronberg, om sina studier av mossor på den ur havet nyuppstigna ön Surtsey.
Plats: Röda Rummet, Ekologi­huset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.

 

Konferens om biologisk mångfald i Skåne
Den 16-17 november 2019 är det dags för den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne. Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för årets konferens är en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna. Program och information om anmälan finns på www.biologiskmangfald.se

 

Tre platser kvar på Spanien-resan i april 2020
På grund av återbud finns det just nu några platser kvar på vår exkursion till södra Spanien den 10–20 april 2020. Vi kommer att bo på ett och samma hotell hela tiden och göra dagsutflykter till olika platser i sydligaste Spanien. Eftersom spanska (engelskspråkiga) guider från herbariet i Malaga har engagerats, räknar vi med ett stort utbud av endemiska och andra speciella växter. Kostnaden beräknas till ca 11.000:- per person, men detta förutsätter att platserna fylls.
Anmälan görs till Tur & Retur Resebyrå i Helsingborg AB. E-post: gabriela@turretur.se. Tel.nr: 042-139500

 

Bokauktion
Under perioden 1 december 2019 – 15 januari 2020 anordnar Lunds Botaniska Förening en auktion av en stor mängd begagnad litteratur med huvudsakligen botaniskt innehåll.
Förteckningen omfattar nästan 700 objekt. Bland mycket annat finns det bestämningslitteratur och lokalfloror, böcker om kulturväxter och svamp samt tidskrifter och gamla avhandlingar. Såväl nypublikationer från de senaste åren som böcker från 1800-talets mitt finns att välja bland. Utgångsbud är 20 kr för samtliga objekt (med vissa undantag som kommer att anges i boklistan).
Bokförteckningen kommer att läggas ut här på LBF:s hemsida den 1/12.
Alla är varmt välkomna att delta i auktionen. Kontakta Stefan Andersson (stefan.andersson@biol.lu.se) ifall du har några frågor eller vill lägga bud.
Notera att bud är bindande och att vunna böcker måste hämtas ut hos Stefan Andersson, Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund. senast den 30 april 2020. Se mer omfattande regler för auktionen i bokförteckningen.

Nordkalottenresa
Botanisk resa till nordligaste Norge och Finland 2020, arrangerad av SBF.
Vi kommer att besöka lokaler för stiftstarr, styvbräcka, lappfela, fjälltrift, ishavsstjärnblomma, ishavsstarr, ryssilja, talviksvallmo, masivedel, ryssvedel, hänggräs, arkiskt saltgräs, strandviva, vit nysrot, purpurkrassing, ryssgräs, kolastjärnblomma, ishavsmålla, polararv, östbottenstarr, tanatimjan, finnmarkssaltgräs, ryssglim, grässyra, rysselm, ryssruta, doftbräken, östbräken, rysskörvel, kantförgätmigej, finsk näckros, pyrolavide, sibirisk klematis och mycket annat spännande.
Tid: söndag 26/7 – lördag 8/8 2020
Rutt: Luleå – Kilpisjärvi – Tromsö – Alta – Kautokeino – Lakslev – Tana – Varanger – Sodankylä – Haparanda – Luleå
Exkursionsledare: Mora Aronsson
Transport: hyrbilar (4 eller 8-personers)
Max antal deltagare: 16, minimum 8 (inkluderande exkursion- och reseledare).
Beräknat pris: ca 9250 kr för guide, boende (mest hytter för 3–5 personer), bilar och drivmedel (16 deltagare; något högre med färre deltagare). Kostnad för mat tillkommer.
Intresseanmälan till Ulf.Ryde@teokem.lu.se (bindande anmälan till SBF öppnar 18/12 och stänger 1/3-2020)
Preliminär rutt med exkursionsmål och artlista.

Ny version av filen om Åtgärdsarder med odlingsråd