Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program sommaren och hösten 2019

 

Lunds Botaniska Förenings bokauktion 2019
Under perioden 1 december 2019 – 15 januari 2020 anordnar Lunds Botaniska Förening en auktion av en stor mängd begagnad litteratur med huvudsakligen botaniskt innehåll. Förteckningen omfattar nästan 700 objekt. Bland mycket annat finns det bestämningslitteratur och lokalfloror, böcker om kulturväxter och svamp samt tidskrifter och gamla avhandlingar. Såväl nypublikationer från de senaste åren som böcker från 1800-talets mitt finns att välja bland. Utgångsbud är 20 kr för samtliga objekt (med något undantag som anges i boklistan).
Alla är varmt välkomna att delta i auktionen. Notera att bud är bindande och att vunna böcker måste hämtas ut senast den 15 mars 2020. Reglerna för hur budgivningen går till anges i början av bokförteckningen
Bokförteckning

Åkersyska

Julfest och Ölands alvar i förändring
 lördag 14 december kl. 18.00
Ulla­Britt Andersson kommer och berättar om förändringar på Alvaret och kanske lite om skogarna. Vi börjar med glögg och mingel vid 18­t-iden. Föredraget startar kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.

 

Ljugareafton
fredag 17 januari kl. 19.00
Tillfälle ges att visa egna bilder.
Meddela Eva.Waldemarson@biol.lu.se om du är intresserad.
Tills vidare max 6 bilder per person.
Plats: Röda Rummet, Ekologi­huset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.

 

Bryophytes in Surtsey, Iceland – looking to the future
fredag 28 februari kl. 19.00
Groa Valgerdur Ingimundardottir kommer och berättar, tillsammans med Nils Cronberg, om sina studier av mossor på den ur havet nyuppstigna ön Surtsey.
Plats: Röda Rummet, Ekologi­huset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till själv­ kostnadspris. Föranmälan till Eva.Waldemarson@biol.lu.se senast två dagar före.

 

 

Nordkalottenresa
Botanisk resa till nordligaste Norge och Finland 2020, arrangerad av SBF.
Vi kommer att besöka lokaler för stiftstarr, styvbräcka, lappfela, fjälltrift, ishavsstjärnblomma, ishavsstarr, ryssilja, talviksvallmo, masivedel, ryssvedel, hänggräs, arkiskt saltgräs, strandviva, vit nysrot, purpurkrassing, ryssgräs, kolastjärnblomma, ishavsmålla, polararv, östbottenstarr, tanatimjan, finnmarkssaltgräs, ryssglim, grässyra, rysselm, ryssruta, doftbräken, östbräken, rysskörvel, kantförgätmigej, finsk näckros, pyrolavide, sibirisk klematis och mycket annat spännande.
Tid: söndag 26/7 – lördag 8/8 2020
Rutt: Luleå – Kilpisjärvi – Tromsö – Alta – Kautokeino – Lakslev – Tana – Varanger – Sodankylä – Haparanda – Luleå
Exkursionsledare: Mora Aronsson
Transport: hyrbilar (4 eller 8-personers)
Max antal deltagare: 16, minimum 8 (inkluderande exkursion- och reseledare).
Beräknat pris: ca 9250 kr för guide, boende (mest hytter för 3–5 personer), bilar och drivmedel (16 deltagare; något högre med färre deltagare). Kostnad för mat tillkommer.
Intresseanmälan till Ulf.Ryde@teokem.lu.se (bindande anmälan till SBF öppnar 18/12 och stänger 1/3-2020)
Preliminär rutt med exkursionsmål och artlista.

 

Ny version av filen om Åtgärdsarder med odlingsråd