Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu.
LBF finns också på facebook! .

Bli medlem!
Medlemsavgiften för ett år är 175:- (men endast 50:- om du är yngre än 30 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en tidskrift per familj). Avgiften för utlandsmedlemmar är 275:-.
Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange namn, adress och gärna epostadress. Såväl enskilda som institutioner är välkomna.
Medlemsanmälan kan också skickas till: info@lundsbotaniska.se


Stipendieutlysning. Sista ansökningsdag är 10 mars 2022.


Program våren 2022

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersitsar.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.


Beläggsgranskning vitmossor
Lördagen den 12 februari kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Fia Bengtsson granskar vi vitmossor Sphagnum insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046–222 42 34.


Snabbkurs i latin för botanister
Fredagen den 18 februari kl. 19.00
Botaniken är full av latin och alla har vi väl funderat på vad det betyder och hur språket fungerar. Cajsa Sjöberg som är lektor i latin på Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet ger oss denna fredag en snabbkurs i latin.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.


Beläggsgranskning levermossor
Lördagen den 5 mars kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi levermossor insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046–222 42 34.


Floraväkteriträff
Lördagen den 5 mars kl. 10.00
Vi går igenom vad som ska prioriteras inom floraväkteri denna säsong.
Plats: Troligen möte över internet.
Anmälan till Charlotte Wigermo, charlotte.wigermo@googlemail.com


Årsmöte — Floraförändringar i Skåne 1960–2021
Fredagen den 25 mars kl. 19.00
Efter årsmötesförhandlingarn och val av styrelse, berättar Yasmine Kindlund om sin återinventering av Matteröd och Norra Sandby, två socknar som tidigare inventerats av Alf Oredsson. I kvällens föredrag berättar hon om dokumenterade floraförändringar i området samt diskuterar bakomliggande faktorer.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.


Mossor för nybörjare i Rökepipan
Söndagen den 27 mars kl. 10.30
En exkursion för dig som kanske inte har tittat så mycket på mossor eller vill repetera grunderna. Tillsammans med Staffan besöker vi Rökepipan norr om Dalby och bekantar oss med mossornas mångfald. Utfärden sker i samarbete med Lunds naturskyddsförening.
Plats: Samling vid busshållplatsen Dalbybadet. Buss 159 avgår från Lund C kl. 10.00. Bilburna kan samlas kl. 10.30 på p-platsen på Lögarevägen vid Dalbybadet i Dalby.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738–43 34 94.


Mossinventeringsexkursion vid Knislinge
Lördagen den 2 april kl. 10.00
Tillsammans med Carl-Axel Andersson inventerar vi mossor i ruta 3D6i i trakten av Knislinge.
Plats: Samling vid Knislinge kyrka.
Kontakt: Carl-Axel Andersson, tel. 0701–88 55 12.


Vårflora i Dalby Söderskog
Söndagen den 24 april kl. 10.25
Vi bekantar oss med den fantastiska vårfloran i Dalby Söderskog tillsammans med Staffan Nilsson. Utfärden sker i samarbete med Lunds naturskyddsförening.
Plats: Samling vid p-platsen vid Dalby Söderskog. Buss 159 avgår från Lund C kl. 10.00. Bilburna samlas vid 10.25.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738–43 34 94.


Pulsatilla — växtvärldens skönhetsdrottningar
Fredagen den 29 april kl. 19.00
Följ med Susann Nilsson på en resa runt norra halvklotet för att lära känna släktet Pulsatilla; både i småländska sandbackar, europeiska alper och på stilla havsöar- Susanns passion har tagit henne till ett 25-tal länder där hon tillsammans med lokala botaniker studerat i princip alla arter inom släktet.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.


Norra och Södra Lingenäset
Tisdagen den 5 maj kl. 18.00
Vi möter den överdådiga vårfloran på Lingenäsen denna kväll. Här finns det ett överflöd av sippor och ädla lövträd. Kanske kan vi också finna en och annan Hålnunneört bland Ramslök som tyvärr breder ut sig allt mer. Det finns tankar på att det ska bli tillåtet att plocka Ramslök i reservatet, en åtgärd som skulle gynna såväl naturvård som smaklökar.
Plats: Samling på p-platsen vid Norra Lingenäset.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Kustgullpudra
Söndagen den 8 maj kl. 10.00
Kustgullpudra är bara känd från en enda lokal i Sverige, på Söderåsen. På denna exkursion besöker vi först denna kända lokal och sedan ger vi oss ut på liknande biotoper i närheten. Vi passar även på att titta på att söka efter andra sällsynta och spännande arter på Söderåsen.
Plats: Samling på p-platsen till Naturrum Skäralid.
Kontakt: Ulf Ryde, tel. 0730–65 53 57.


Mossor vid Benestads backar
Söndagen den 15 maj kl. 10.00
Benestads backar är ett klassiskt botaniskt besöksmål och har även en mycket spännande mossflora. Under ledning av Magnus Magnusson studerar vi mossorna i de kalkrika backarna. Utfärden sker i samarbete med Nordic Bryological Society. NBS arrangerar en mossexkursion till Bornholm den 12–14 maj, se https://www.nordicbryologicalsociety.com/ för mer information.
Plats: Samling vid p-platsen vid Benestads backar.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738–43 34 94.


Ginst och ljunghed
Lördagen den 21 maj kl. 10.00
Lars-Erik Magnusson från Hallands botaniska förening guidar oss på ljunghedar i södra Halland under ginstens bästa blomningstid.
Plats: Veinge station.
Kontakt: Ulf Ryde, tel. 0730–65 53 57.


Tosteberga ängar
Onsdagen den 25 maj kl. 18.00
Tosteberga ängar är ett populärt utflyktsmål på våren och försommaren. Och det förstår man verkligen när man kommer dit och ser alla Backsippor, Gullvivor, St. Pers nycklar ... När vi besöker ängarna bör även rariteter som Luddfingerört, Fältnocka, Majviva och Älväxing blomma som bäst.
Plats: Samling på p-platsen vid Tosteberga ängar.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Öland
Fredag–söndag, 3–5 juni
I början av juni bör det blomma mängder av orkidéer på Öland, t.ex. Adam och Eva, St. Pers nycklar, Göknycklar, Krutbrännare, Ängsnycklar med flera. Samtidigt finns det en mängd andra spännande blommor där. Föreningen planerar en exkursion med ditresa på fredagskvällen och hemresa på söndag kväll med två övernattningar. Ulla-Britt Andersson har lovat att guida oss delar av tiden. Boende till självkostnadspris och vi åler med privata bilar.
Obligatorisk föranmälan senast 30/4 till Ulf Ryde, tel. 0730–65 53 57.


Åralövs mosse
Måndagen den 6 juni kl. 18.00
Denna kväll besöker vi Åralövs mosse som är ett av de finaste och vackraste rikkärren vi har i nordöstra Skåne. Här finns över huvud taget en mycket rik flora men kanske är det orkidéer som Majnycklar, Ängsnycklar och Vaxnycklar som lockar mest. Kanske får vi se ett och annat Flugblomster!
Plats: Samling på p-platsen vid reservatet.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


De vilda blommornas dag
Söndagen den 19 juni är det De vilda blommornas dag, som firar 20-årsjubileum 2022. Det är exkursioner i de flesta kommuner i Skåne, se https://dvbd.se/.


Dagvattendammen — en reservlokal för hotade arter
Onsdagen den 6 juli kl. 18.00
Kommunala dagvattendammar har på senare tid blivit ett välkommet inslag i det skånska landskapet. De passa till odling av hotade ängs- och vattenväxter såvida en anpassad och regelbunden skötsel kan ordnas. Flera sällsynta arter odlas i Vetedammen i Stehag inom ett LONA-projekt där Lunds botaniska förening (Arne Thell, Biologiska museet) och Eslövs kommun (Annika Söderman, kommunekolog) samarbetar. Vi bekantar oss med projektet och floran och en representant från VA Syd berättar om olika skötsel av dagvattendammar. I Vetedammen utförs årliga busk- och gräsröjningar med målsättningen att gynna floran.
Efter exkursionen kan vi även besöka den klassiska lokalen för humlesuga.
Plats: Stehag, Vetevägens östra ände. Infart mitt emot vattenverket. Parkering längs vägen.
Kontakt: Arne Thell, arne.thell@biol.lu.se


Ivö klack
Onsdagen den 6 juli kl. 18.00
Visst är det något speciellt med att åka färja och besöka en ö! Vill du göra detta i Skåne kan du styra kosan till Ivö. När du väl är där, följ med oss och kolla in den rika floran i det forna kaolinbrottet och de yppiga strandskogarna vid Ivösjön.
Plats: Samling på p-platsen vid kaolinbrottet längst i norr på Ivö.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Kom igång med att nyckla gräs i östra Veberöd
Lördagen den 9 juli kl. 10.00
För dig som har varit inne och nosat på nyckling av växter men som vill lära dig mer om att bestämma gräs eller repetera grunderna. Vi ger oss ut i markerna öster om Veberöd under ledning av Staffan Nilsson och lär oss vilka karaktärer som är viktiga att titta på. Ta helst med Krok och Almquists Svensk flora.
Plats: Samling vid p-platsen vid busshållplatsens Veberöd Öster kl. 10.20. Buss 160 avgår från Lund C kl. 9.43.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738–43 34 94.


Edenryd–Krogstorp
Tisdagen den 26 juli kl. 18.00
Havsstrandängarna mellan Edensryd och Krogstorp har så mycket att bjuda på. Artrika naturbetesmarker omväxlar med spännande havsstränder med tångvallar och grunda havsvikar. Har vi tur kan vi kanske hitta Bunge och många andra växter som trivs i den saltstänkta miljön.
Plats: Samling på p-platsen vid badplatsen i Edenryd.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Östra sand i Åhus
Onsdagen den 10 augusti kl. 18.00
På Rinkaby skjutfält invid Östra Sand finns en ev de finaste pyrola-lokalerna i Skåne. Här i den glesa tallskogen växer arter som Ryl, Grönpyrola, Björkpyrola, Ögonpyrola och Kal Tallört. Lite längre in på skjutfältet finns en vacker sandstäpp där säkert en och annan Sandnejlika, Sandtimotej och Grådådra dröjer sig kvar.
Plats: Samling på p-platsen vid skjutfältsgränsen (i Kolonivägens förlängning).
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Peberholm
Lördagen den 13 augusti
Föreningen planerar en exkursion till Peberholm. Floran på denna konstgjorda ö har följts noggrant av svenska och danska botanister sedan den skapades. Där finns många spännande arter, t.ex. Sandvedel och hedmåra. Ön har normalt beträdnadsförbud.
Vi åker dit med gemensam buss som utgår från Lund och även stannar i Malmö.
Samling kl. 10.00 i Lund, 10.30 i Malmö.
Obligatorisk föranmälan senast 30/6 till Ulf Ryde, tel. 0730–65 53 57. Begränsat antal deltagare.


Några filmer med föredrag från föreningens möten

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste 200 åren — Cassandra Karlsson, 15/12 2020.

Floran i Chile — Lars Fröberg, 29/12 2021.

Film om växtpressning.


Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.

Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar: Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat. 192:- på Adlibris
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.
Växter med beläggskrav finns i detta dokument.
Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering