Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2020 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

 

Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.
Växter med beläggskrav finns i detta dokument.
Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering
Adressen info@lundsbotaniska.se fungerar igen, men inte forwarding, så svaren kan vara lite fördröjda.

 

Program våren 2021

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

 

Tills vidare kommer vi inte ha några vanliga föredrag eller eftersitser under våren p.g.a. Coronaepidemin.

För exkursionerna måste vi tills vidare kräva föranmälan (eftersom vi kan vara som mest 8 personer).

 

Maskrosor

Maskrosor är en spännande artgrupp. Tommy Nilsson ger oss en introduktion i med fokus på ogräsmaskrosor.
Tid: lördag 8 maj kl. 10.00
Plats: Trakten av Osby och Älmhult. Samling vid Osby kyrka.
Obligatorisk föranmälan till Ulf Ryde, 0730- 65 53 57 – endast 8 personer kan följa med.

 

Inventeringsexkursion Vita Fläckar
Vi inventerar vårfloran i några Vita-fläckar-rutor i Löderupstrakten, öster om Ystad. Vi delar upp oss i små grupper som var och en besöker någon eller några lokaler i en inventeringsruta. Alla är välkomna, från nybörjare till experter.
Tid: lördag 22 maj kl. 10.00
Plats: Busshålplatsen Löderup centrum
Föranmälan till Stefan Andersson, 076-096 05 68.

 

Inventeringsexkursion: Ölandsstarr
Ölandsstarr har ett fåtal lokaler i Skåne i närheten av Höllviken. Vi bekantar oss med arten där och undersöker sedan om vi kan hitta fler lokaler i området eller längre österut.
Tid: lördag 19 juni kl. 10.00
Plats: Samling vid Rängs kyrka.
Kontakt: Ulf Ryde, 073-0655357

 

 

Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).

Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar: Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris
Recention

 

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste 200 åren – Cassandra Karlsson berättade den 15/12:
https://www.facebook.com/groups/150847324928440/permalink/4046028065410327/

 

 

 

 

 

 

Film om växtpressning.