Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Postgironummer
Det verkar ha kommit in fel inbetalningsblankett i en del av de Botaniska notiser som skickades ut i december 2018. 
Medlemsavgiften för 2019 ska betalas in på Bankgiro 864-7950 precis som i fjol.

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program våren och sommaren 2019

Åkersyska

 

Väg till Ekologihuset – Sölvegatan är avstängd.

 

Ny sexmästare
Per Lassen (Per.Lassen@biol.lu.se) har lovat att hjälpa oss med vårens eftersitsar. Föreningen är mycket tacksam för detta.

 

 

 

Härmed ledigförklaras ett eller flera stipendier ur:

  1. Lunds Botaniska Förenings Jubileumsfond för resor i botaniskt syfte, företrädesvis inom vårt land eller något av de nordiska länderna, eller för bearbetning av materialet från sådana resor. Disponibelt belopp 52 000
  2. Svante Murbecks Fond för botanisk forskning oavsett ämnesområde. Disponibelt belopp 29 000

Ansökan skall innehålla undersökningsplan, kostnadsberäkning samt meritförteckning. Förtur ges till projekt som inte belastas av indirekta, procentuella omkostnadsuttag. Stipendierna är personliga och sätts in på ett personligt konto. Ange om stipendium söks från andra anslagsgivare. Förnyat stipendium kan endast erhållas om tidigare stipendium redovisats inom föreskriven tid.

Ansökan skall vara inkommen till Lunds Botaniska Förening senast den 15 mars2019 under adress:

Stefan Andersson
Biodiversitet
Biologiska institutionen
Lunds Universitet
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Ansökan kan också skickas in med epost: stefan.andersson@biol.lu.se

OBS. det är viktigt att ange adressen exakt som ovan för att ansökan ska komma rätt.

Glöm ej uppge såväl egen postadress som e-postadress.

Lund den 16 december 2018
Styrelsen
Lunds Botaniska Förening

 

Nästa punkter på programmet:

 

Årsmöte och Rhinanthus
Vi inleder med årsmötesförhandlingar och val av styrelse, därefter föredrag om Rhinanthus – skallror i olika varianter.
Anneli Jonstrup kommer och berättar om sina vittomfattande studier av arten både på Gotland och i Skåne.
Tid: Fredag 29 mars kl. 19.00
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Föranmälan till eftersits med förtäring till självkostnadspris görs till Eva.Waldemarson@biol.lu.se.

Om odling av hotade arter

Jakob Sandberg en av organisatörerna för projektet kommer och berättar om lyckade och kanske mindre lyckade försök att odla sällsynta växter.
Tid: fredag 26 april kl. 19.00
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Föranmälan till eftersits med förtäring till självkostnadspris görs till Eva.Waldemarson@biol.lu.se.

 

Mossinventeringsexkursion
Tillsammans med Carl­Axel Andersson inventerar vi mossor i ruta 2D9b på Linderödsåsen.
Tid: lördag 30 mars kl. 10.00
Plats: Samling vid Västra Vrams kyrka i Tollarp.

 

Naturskyddsföreningen inbjuder till:
Vägkanterna och den biologiska mångfalden
Tid: Lördag 30 mars 9.45.
Plats: Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund, Blå salen.
Anmälan senast 23 mars. Alla är välkomna och deltagandet är gratis!
Program

 

Exkursion till Kåseberga
Tillsammans med Ulf Ryde tittar vi på pommersk vårlök och andra tidiga och spännande vårväxter i Kåseberga med omgivningar.
Tid: lördag 13 april kl. 10.00
Plats: Samling på hamnparkeringen i Kåseberga.

 

Lavexkursion
Tillsammans med Ulf Arup åker vi till ett lämpligt område och letar och art­bestämmer lavar.
Tid: söndag 14 april kl. 10.00 –15.00
Plats: Samling Ekologihusets västra parkering för samåkning.

 

Extra exkursion i samarbete med Naturrum Skrylle
Backsippor på Risen
Ulf Ryde berättar om backsippor och andra växter i naturreservatet Risen.
Tid: söndag 14 april kl. 10.00 –12.00
Plats: Samling utanför Genarps bibliotek.

 

Mossor i Fyledalen
Tillsammans med Torbjörn Tyler bekantar vi oss med Fyledalens intressanta moss­flora.
Tid: lördag 27 april kl. 10.00
Plats: Samling vid Röddinge kyrka. Vid behov av samåkning, kontakta Torbjörn Tyler >torbjorn.tyler@biol.lu.se<.

Sandmaskrosor
Tillsammans letar vi efter, studerar och bestämmer sandmaskrosor i Östskånes sandmarker.
Tid: lördag 4 maj kl. 10.00
Plats: P-­platsen till Vårhallarna N om Simrishamn.

 

Extra exkursion i samarbete med Naturrum Skrylle
Tätört – den köttätande växten
Staffan Nilsson berättar om årets växt, tätörten, och andra växter i Sularpskärret.
Tid: 16 juni kl. 12–14
Plats: Samling vid korsningen Hardebergaspåret och vägen mellan Sularp och Hardeberga.

 

Ny film om växtpressning.

 

Orkideeresa till Sicilien 15-23 april 2019
Resans totala pris blir sek 17.950.- per person vid del i dubbelrum. Alla transporter, frukost och middag på kvällen ingår. Resan bokas hos: Tur & Retur, Norra Storgatan 16, 252 20  Helsingborg via epost  gabriela@turretur.se  eller på telefon 042-139500.
Ledare Sven Birkedal och Åke Svensson
Program

 

Exkursion till Peloponnesos
I månadsskiftet juni/ juli finns möjlighet att åka med en tur till Peloponnesos i Grekland under ledning av Arne Strid. Tanken är att undersöka floran på tre av de floristiskt mest spännande bergsområdena. Högst 8 personer kan totalt  deltaga på grund av logistiska skäl.  Om ett större antal är intresserade gäller först till kvarn. Det finns rimligt goda vägar upp till 1500 m höjd och därifrån kan man allt efter ork sedan ta sig upp på högre höjder. Flera prisvärda hotell finns inom bekvämt avstånd från bergen. Resan är planerad till 23/6 med avgång från Köpenhamn 11.30 och hemkomst 3/7 till Köpenhamn  17.20. Priset är svårt att beräkna i detalj beroende på priser för flyg och bilar men beräknas ligga i intervallet 13–14000. Intresserade kan anmäla sig till Åke Svensson via mail ake.svensson@skane.se. Senaste dag för är anmälning är 18/12 2018.

 

Exkursion till södra Spanien april 2020
Vi planerar en 1,5 veckas resa till Sydspanien andra–tredje veckorna i april 2020 med förläggning i Málaga
Längd: 11 dagar (10 nätter). Exakta datum är ännu inte bestämda.
Resans pris beräknas bli ca 11.000.- per person inklusive flyg- och biltransport samt avgift till guiderna. Ledare blir två professionella engelsktalande guider från herbariet i Málaga. Måltider ingår inte i priset. Boende prel. i hus eller lägenheter. Prisuppgift med reservation för oförutsedda händelser.
Max. antal deltagare preliminärt 12–15, men är beroende av antal och storlek på hyrbilarna.
Resan bokar du hos: Tur & Retur Resebyrå, Norra Storgatan 16, 252 20 Helsingborg, epost gabriela@turretur.se, telefon 042-139500
För att vi ska kunna hålla priset så lågt som möjligt måste resebyrån ha anmälningarna senast den 15 april 2019.
Anmälan ska inkludera namn, adress och telefonnummer.