Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program för sommaren och hösten 2018

Åkersyska

 

Ny väg till Ekologihuset! Sölvegatan är avstängd.


Inventeringsläger Vita fläckar i Skåne
Både nybörjare och rutinerade inventerare och är välkomna till detta läger då vi inventerar Vita fläckar-rutor i Kågerödstrakten öster om Helsingborg. Vi börjar med en kvällsexkursion på fredagen och fortsätter med heldagsexkursioner de följande dagarna.
Tid: Fredag 17 augusti till söndag 19 augusti.
Plats: Förläggning på Kågeröds värdshus.
Kontakt: Anmälan till Stefan Andersson – stefan.andersson@biol.lu.se
Mer information läggs ut på hemsidan när det börjar dra ihop sig.

 

Nästa punkter på programmet:

Floravandring vid Bockeboda
Lövskogarna kring Bockeboda uppe på Nävlingeåsen har en rik och omväxlande flora väl värd en kvälls­promenad i början av juli.
Tid: måndag 2 juli 2018 kl. 18.00.
Plats: P-­platsen vid Bockatorpet (skyltat från vägen mellan Skepparslöv och Nävlinge).

Exkursion till Klosterängshöjden
Klosterängshöjden i norra delen av Lund är en deponi där stora mängder av schaktmassor tippats sedan slutet av 1990­-talet. Utsikten är imponerande men där finns också mängder av spännande växter som kommit in med jorden. Stefan Andersson visar oss runt bland dessa.
Tid: söndag 8 juli kl. 10.00.
Samling: Willys parkering i Lund.

Floravandring vid Furuhov i Åhus
Sandmarkerna vid idrottsplatsen Furuhov i Kristianstad blev naturreservat för några år sedan. Här finns sandiga trädor i olika stadier. Vad här växer kommer vi att bli varse denna måndag i juli.
Tid: måndag 16 juli 2018 kl. 18.00.
Plats: P­-platsen vid Furuhov (infart från Kavrövägen strax väster om Åhus tätort).

Knipprötter i Åhustrakten
Knipprötterna (Epipactis) är mångformiga i Skåne, något som har beskrivits i Bot. Not. 142 (2009:4) 1. Sven Birkedal kommer att visa oss en del av variationen på denna exkursion. Vi börjar i Åhus med att leta efter tallknipprot (E. helleborine ssp. orbicularis). Sedan bär det av till Yngsjö där vi hoppas att hitta sandknipprot (E. phyllathes ssp. arenaria) och purpurknipprot (E. atrorubens). Här finns också öst­ersjöknipprot (E. atrorubens ssp. triploidea), som tidigare betraktats som en hybrid mellan kal knipprot och purpurknipprot. Om tiden medger gör vi även ett försök att hitta engelsk knipprot (E. phyllanthes ssp.pendula).
Tid: lördag 28 juli kl. 10.00.
Samling: samåkningsparkeringen vid Åhus Bowlinghall.

Extra Exkursion: Limhamns kalkbrott
Mats Wirén leder en exkursion till Limhamns kalkbrott. Kalkbrottet är känt för sin unika flora och fauna.
Tid: lördag 1 september kl. 10.00.
Samling: vid gamla vattentornet i NV hörnet av brottet nära korsningen mellan Tältängsvägen och Kalkbrottsgatan.

 

Ny film om växtpressning.

 

Bidra till klimatforskning och miljöövervakning!
Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.
Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.
Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576
Läs mer om fenologiväktar på: www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php
Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
info@naturenskalender.se , maria.lundgren@slu.se

Årets växt: Gullpudror
Se beskrivningar på http://svenskbotanik.se/arets-vaxt/
Rapportera till artportalen.