Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2021 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Vi börjar åter med sammanträden på Ekologihuset och eftersitsar fr.o.m. den 29/10. Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

Föranmälan är inte längre nödvändig till exkursionerna.

 

Debattinlägg ”Utsådda blommor räddar inte insekterna”

 

Henrik Johansson
Med sorg meddelar vi att Henrik Johansson avled den 19/8.
Henrik var ordförande i LBF 1999–2007.
Han var dessutom hedersmedlem i föreningen.
Många är vi som minns hans stora botaniska kunskaper och hans entusiasm.

 

Program hösten 2021

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

Floran i Chile
Fredag 29 oktober kl. 19.00
Lars Fröberg gjorde, tillsammans med Jan Thomas Johansson, en resa till områdena kring Santiago och rapporterar om den unika floran där.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Här kan du se en inspelning av föredraget.
Från och med detta föredrag kommer att  kan vi återgå till normal föredrag.
Vi återinför också eftersitsar.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.

 

Artgenomgång Viola
Lördag 20 november kl. 10.00 – 15.00 (Obs! ändrat datum, eftersom Arkivcenter Syd är stängt den 6/11)
Genomgång av släktet Viola på Biologiska museet i Lund. Lars Fröberg kommer att presentera de vilda arterna och hybriderna av Viola. Deltagarna kommer att få studera herbariematerial i preparermikroskop under dagen. Om någon vill ta med eget material så går det också bra. Det finns ett lunchrum med mikrougnar och kaffeautomat.
Maximalt antal deltagare 10. Notera att mötet kan bara genomföras om coronasituationen är god.
Plats: Samling kl. 10.00 vid entrén till Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Obligatorisk anmälan till: Lars Fröberg, 076-848 9945, Larsfroberglund@gmail.com.

 

Beläggsgranskning nick­mossor
Lördag den 13 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Nils Cronberg granskar vi belägg av nickmossor Pohlia insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Varför försvinner åkermossor trots miljövänligt jordbruk?
Tre decennier av fältundersökningar i det schweiziska intensivt brukade åkerlandskapet
Fredag 26 november kl. 19.00
Irene Bisang talar om en nyss avslutad 30-årig studie kring åkermossor i Schweiz, om hur jordbruket och åtgärdsprogram som ska främja diversitet i åkerlandskapet påverkar åkermossflora. Många resultat av studien kan även appliceras på kortlivade kärlväxter.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.

 

Beläggsgranskning levermossor
Lördag den 27 november kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av lever- mossor insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Växtvärldens uppkomst och utveckling
Lördag 11 december kl. 18.00
Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt talar om sin nya bok som kan vara en lämplig julklapp!
Om coronasituationen tillåter det så börjar vi med glögg och mingel vid 18-tiden. Föredraget startar kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (torsdag). Anmälan är bindande.


Om våra skånska naver­ lönnar
Fredag 21 januari kl. 19.00
Eric Wahlsteen berättar om sina resultat från genetiska och morfometriska studier av den skånska naverlönnspopulationen och hur den förhåller sig till sina europeiska artfränder. Under föreläsningen får vi veta mer om de metoder som Eric använde och hur resultaten kan användas för framtida bevarande av arten.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset.
Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.

 

 

Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.

Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.
Växter med beläggskrav finns i detta dokument.
Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering

Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar: Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat. 192:- på Adlibris
Recention

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste 200 åren – Cassandra Karlsson berättade den 15/12-20:
https://www.facebook.com/groups/150847324928440/permalink/4046028065410327/