Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program för våren 2018

 

Ny väg till Ekologihuset! Sölvegatan är avstängd.

 

Utlysning av stipendier (totalt belopp 91 000 kr). Ansök före 31/3-18.

 

Protokoll för Lunds Botaniska Förenings möte rörande odling av hotade skånska växter lördagen den 27 januari 2018

 

Nästa punkter på programmet:

Floraväktarmöte
Vi kommer som vanligt att ha en genomgång av 2017 års verksamhet samt planera arbetet för 2018. Detaljerat program kommer senare. Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera sig om vad som händer inom detta område.
Plats: Röda Rummet Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Tid: lördag 17 februari 2018 kl. 10.00–15.00.
Anmälan: Senast den 10 februari till charlotte.wigermo@gmail.com.

Skötsel av ängs- och hagmarker – jämförelser av olika skötselmetoder
Malin Tälle från Linköpings universitet kommer och berättar det senaste om hur man kan sköta artrika ängar för bibehållen biodiversitet.
Tid: fredag 23 februari 2018 kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Extra exkursion
Rundvisning i Fredriksdals botaniska trädgård i Helsingborg
På vår promenad genom friluftsmuseet och botaniska trädgården tittar vi på de vilda växter som bevaras i odling, på anlagda slåtterängar och betesmarker och på museets lantrasdjur som betar i markerna. Vi avslutar i trädgårdskaféet där det finns möjlighet att köpa lunch eller fika.
Tid: lördag 2 juni 2018, kl. 10.00
Plats: Samling utanför Fredriksdals huvudentré
OBS! Obligatorisk föranmälan till Jakob.Sandberg@helsingborg.se senast 31/5. Max 20 deltagare