Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2018 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

Program för sommaren och hösten 2018

Åkersyska

 

Väg till Ekologihuset! Sölvegatan är avstängd.

 

Nästa punkter på programmet:

Svampexkursion
Svampexkursion med Sigvard Svensson från Puggehatten, Skånes mykologiska förening. Målet väljs efter väder och svamptillgång.
Tid: söndag 23 september kl. 10.00.
Samling: parkeringen väster om Ekologihuset i Lund.

Mossor för nybörjare i Rökepipan
Vi bekantar oss med våra vanliga mossor i Rökepipan utanför Dalby tillsammans med Staffan Nilsson. Passar bra både för dig som ännu inte börjat med mossor och för dig som vill repetera kunskaperna.
Tid: söndagen den 7 oktober kl. 10.30.
Samling: P-­platsen vid Dalbybadet i Dalby.

Mossornas dag på Söderåsen
Föreningen finns på plats med en utställning på Naturum Söderåsen under dagen.
Tid: söndagen den 14 oktober 11.00–15.00
Plats: Naturum Söderåsen väster om Röstånga.

Släktet Prunus: Vackert, gott och giftigt
Lars Olof Björn, tidigare växtfysiolog, kommer och berättar om några av de 200 Prunus­arter som finns i världen.
Tid: fredag 26 oktober kl 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologihu­set.  Föranmälan till >Eva Waldemarson@biol.lu.se>, senast två dagar före.

Odlingsmöte
Den 28 oktober kl 10-15 anordnar Lunds botaniska förening ett odlingsmöte i Ekologihuset (Sölvegatan 37). Alla intresserade är välkomna. Du anmäler dig (för matens skull) till stefan.andersson@biol.lu.sesenast den 20 oktober.
En grupp VÅG (växtåtgärdsgruppen) har bildats för att värna om hotade skånska arter genom odling och andra åtgärder. På mötet diskuterar vi fram vilka arter som är aktuella, vilka åtgärder som är lämpliga, och vem som gör vad. När du anmält dig får du en preliminär artlista och diskussionspunkter.

Ny film om växtpressning.

 

Orkideeresa till Sicilien 15-23 april 2019
Resans totala pris blir sek 17.950.- per person vid del i dubbelrum. Alla transporter, frukost och middag på kvällen ingår. Resan bokas hos: Tur & Retur, Norra Storgatan 16, 252 20  Helsingborg via epost  gabriela@turretur.se  eller på telefon 042-139500.
Ledare Sven Birkedal och Åke Svensson
Program

 

Bidra till klimatforskning och miljöövervakning!
Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.
Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.
Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576
Läs mer om fenologiväktar på: www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php
Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
info@naturenskalender.se , maria.lundgren@slu.se