Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2020 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

 

Henrik Johansson
Med sorg meddelar vi att Henrik Johansson avled den 19/8.
Henrik var ordförande i LBF 1999–2007.
Han var dessutom hedersmedlem i föreningen.
Många är vi som minns hans stora botaniska kunskaper och hans entusiasm.
Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.
Växter med beläggskrav finns i detta dokument.
Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering

 

Program hösten 2021

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

Förhoppningsvis kan vi återgå till normal föredrag under hösten.

 

För exkursionerna kan vi nu ta emot upp till 100 personer, så föranmälan är inte längre nödvändig.

 

 

Inventeringsläger mossor
Mellan den 24 och 30 september kommer vi att inventera ett antal rutor i trakten av Bromölla i nordöstra Skåne. Förläggningen blir på Bromölla vandrarhem vid Strandängen som ligger vid Ivösjön strax söder om Bromölla centrum. Under lägret disponerar vi hela vandrarhemmet själva. Här finns 9 rum, kök och en stor samlingssal. Lokalerna förefaller rymliga så att vi kan anpassa oss till ev. restriktioner.
På dagarna inventerar vi i små grupper. Du som ännu inte kan så mycket om mossor kommer därför att ha möjlighet att följa med en mera erfaren inventerare. På kvällarna samlas vi och hjälps åt att bestämma alla insamlade belägg.
Du är välkommen även om du inte har möjlighet att vara med alla dagar. Fredagen 24/9 är endast ankomstdag.
Anmälan: Staffan Nilsson >staffan.u.nilsson@gmail.com<.


Frö- och pollenspridning hos orkidéer

Fredag 1 oktober kl. 19.00
Mikael Hedrén berättar om orkidéer denna kväll. Orkidéer har har speciella pollinationsanpassningar, vilket innebär att pollenet sprids effektivt och att orkidéer blir korsbefruktade i mycket hög utsträckning. De har dessutom ytterst små frön som kan spridas långa sträckor med vinden. Sammantaget borde därför orkidéer sprida sina gener mycket effektivt och differentieringen mellan olika populationer borde vara låg. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur mycket bidrar frö- och pollenspridning till den totala genspridningen och hur mycket varierar olika arter egentligen? Denna kväll får vi svar på några av dessa frågor och vi går igenom olika exempel hämtade från studier av både tempererade och tropiska orkidéer.
Detta föredrag kommer att ske via Zoom. Kontakta Stefan.Andersson@biol.lu.se för länk.


Barrträd
Lördag 16 oktober kl. 10.00
På senare tid har allt fler utländska barrträd börjat odlas i Sverige. Dessa är inte alltid så lätta att skilja åt. Med Torbjörn Tyler som guide åker vi till några lokaler och lär oss att skilja på olika barrträd.
Plats: Samling på P-platsen vid Kristianstads järnvägsstation.
Anmälan: Torbjörn Tyler, >torbjorn.tyler@biol.lu.se<.

 

Floran i Chile
Fredag 29 oktober kl. 19.00
Lars Fröberg gjorde, tillsammans med Jan Thomas Johansson, en resa till områdena kring Santiago och rapporterar om den unika floran där.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund eller Zoom.

 

Artgenomgång Viola
Lördag 6 november kl. 10.00 – 15.00
Genomgång av släktet Viola på Biologiska museet i Lund. Lars Fröberg kommer att presentera de vilda arterna och hybriderna av Viola. Deltagarna kommer att få studera herbariematerial i preparermikroskop under dagen. Om någon vill ta med eget material så går det också bra. Det finns ett lunchrum med mikrougnar och kaffeautomat.
Maximalt antal deltagare 10. Notera att mötet kan bara genomföras om coronasituationen är god.
Plats: Samling kl. 10.00 vid entrén till Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Obligatorisk anmälan till: Lars Fröberg, 076-848 9945, Larsfroberglund@gmail.com.

 

Beläggsgranskning nick­mossor
Lördag den 13 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Nils Cronberg granskar vi belägg av nickmossor Pohlia insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Åkermossor
Fredag 26 november kl. 19.00
Irene Bisang talar om en nyss avslutad 30-årig studie kring åkermossor i Schweiz, om hur jordbruket och åtgärdsprogram som ska främja diversitet i åkerlandskapet påverkar åkermossflora. Många resultat av studien kan även appliceras på kortlivade kärlväxter.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund eller Zoom.

 

Beläggsgranskning levermossor
Lördag den 27 november kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av lever- mossor insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Växtvärldens uppkomst och utveckling
Lördag 11 december kl. 18.00
Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt talar om sin nya bok som kan vara en lämplig julklapp!
Om coronasituationen tillåter det så börjar vi med glögg och mingel vid 18-tiden. Föredraget startar kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset,Sölvegatan 37, Lund.


Om våra skånska naver­ lönnar
Fredag 21 januari kl. 19.00
Eric Wahlsteen berättar om sina resultat från genetiska och morfometriska studier av den skånska naverlönnspopulationen och hur den förhåller sig till sina europeiska artfränder. Under föreläsningen får vi veta mer om de metoder som Eric använde och hur resultaten kan användas för framtida bevarande av arten.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund eller Zoom.

 

Adressen info@lundsbotaniska.se fungerar igen, men inte forwarding, så svaren kan vara lite fördröjda.

 

Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).

Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar: Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris
Recention

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste 200 åren – Cassandra Karlsson berättade den 15/12:
https://www.facebook.com/groups/150847324928440/permalink/4046028065410327/

 

 

 

 

 

 

Film om växtpressning.