Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem i Lunds Botaniska Förening i år!
Under 2020 får alla nya medlemmar boken ”Orkidéer i Skåne” av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present (avhämtas på föreningsmöten eller skickas mot portkostnad)!

 

 

Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.
Växter med beläggskrav finns i detta dokument.
Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering
Adressen info@lundsbotaniska.se fungerar igen, men inte forwarding, så svaren kan vara lite fördröjda.

 

Program hösten 2021

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid här på hemsidan.

 

Tills vidare kommer vi inte ha några vanliga föredrag eller eftersitser under våren p.g.a. Coronaepidemin.

För exkursionerna kan vi nu ta emot upp till 100 personer, så föranmälan är inte längre nödvändig.

 

Peberholm
Pga osäkerheterna kring coronaepidemin har styrelsen bestämt sig för att skjuta denna exkursion till 2022
Gemensam svensk–dansk exkursion till Peberholm. Detaljerna beror på coronasituationen, så vidare info ges här på hemsidan.
Tid: Söndag 1/8 

 

Hotade växter i Botan
Tisdag 17 augusti kl. 18.00
I Lunds botaniska trädgård odlas flera av Skånes mest hotade växter. Joel Levin demonstrerar odlingen och berättar om växterna. Samling utanför entrén vid växthusen.
Anmälan till joel_levin@hotmail.com.

 

Natar
Lördag 21 augusti kl. 10.00
Natar (släktet Potamogeton) kan vara kniviga att bestämma. Vi åker till några sjöar och åar i nordöstra Skåne där Lars Fröberg hjälper oss att reda ut begreppen. Samling vid badplatsen på östra sidan av Levrasjön.
Anmälan till Lars Fröberg, 076-848 9945, larsfroberglund@gmail.com.

 

Floraväktarexkursion
Lördag 28 augusti kl. 10.00
Floraväktarexkursion som kommer att ledas av Charlotte Wigermo. Vi kommer troligen inte att kunna samåka i rådande situation med covid-19 så samlingsplats samt mer detaljerat program meddelas senare till de som anmält sig. Vi kommer att leta efter rödlistade arter som blommar sent på säsongen.
Efter avslutad exkursion bjuder Föreningen aktiva floraväktare på middag, antingen på lämplig restaurang eller i fält.
Anmälan: Senast den 15 augusti till >charlotte.wigermo@gmail.com< 07337790 80.

 

Ruderatväxter i Malmö
Lördag 4 september kl. 10.00
Stefan Andersson guidar oss på några lokaler i Malmö med spännande växter. Målet för exkursionen och samlingsplatsen beror på växttillgången och kommer att meddelas på hemsidan någon vecka i förväg.
Anmälan till Stefan Andersson, 076­096 05 68 eller 046-222 44 08.

 

Ny bok: Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 250:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).

Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar: Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris
Recention

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste 200 åren – Cassandra Karlsson berättade den 15/12:
https://www.facebook.com/groups/150847324928440/permalink/4046028065410327/

 

 

 

 

 

 

Film om växtpressning.